ดอกไม้งานศพ งานไว้อาลัย

พวงหรีดพะเยา (13)

พวงหรีดพะเยา (12)

พวงหรีดพะเยา (11)

พวงหรีดพะเยา (10)

พวงหรีดพะเยา (9)